🖼️ Reflector 2.2 Quay màn hình điện thoại lên máy tính

🖼️
 • Phát hành: Squirrels
 • Reflector là phần mềm giúp chiếu màn hình điện thoại lên máy tính nhanh chóng và đơn giản. Phần mềm có mặt trên hai nền tảng và Windows và Mac.
 • windows Version: 2.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.636

🖼️ Reflector cho Mac 2.2 Quay video màn hình điện thoại lên máy tính

🖼️
 • Phát hành: Squirrels
 • Reflector là phần mềm quay video màn hình điện thoại lên máy tính hướng tới người dùng và chạy rất mượt trên hệ điều hành Mac OS X, giúp hiển thị màn hình iPhone, iPad, iPod Touch lên máy tính.
 • mac Version: 2.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150