🖼️ Animal Shuffle cho Windows Phone 2.0 Game xây dựng vườn thú trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Squug LLC
  • Trung tâm cứu hộ động vật của chúng ta đã chật kín. Hãy cùng nhau phân loại nhanh chóng các loài động vật để gửi chúng về ngôi nhà mới. Trò chơi độc đáo và nhịp độ nhanh này rất dễ gây nghiền và thú vị cho mọi lứa tuổi.
  • Windows Phone Version: 2.0.1.0