🖼️
  • Digital Photo Finalizer
  • Bạn rất thích chụp ảnh, những bức ảnh khi chụp lên nhìn trong máy rất đẹp nhưng khi cho ra PC thì lại không như mong muốn: thừa ánh sáng, tối màu....Digital Photo Finalizer sẽ tự động cải thiện những điều không mong muốn này trên bức ảnh của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Email Forwarder 2.03
  • Email Forwarder là một tính năng hỗ trợ bạn chuyển tiếp email từ một địa chỉ này qua một địa chỉ khác. Nếu bạn có nhiều email bạn có thể dùng tính năng Email Forwarder để hỗ trợ chuyển tiếp tất cả email từ tất cả các địa chỉ về cùng một địa chỉ...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu