🖼️ Let's Draw cho Windows Phone 1.5 Game vẽ tranh trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: StackPop Studios
  • Hơn 250,000 bản vẽ được tạo và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Hãy thử khả năng của bản thân với ứng dụng Let's Draw, một trò chơi thi vẽ xã hội, nơi người chơi có thể vẽ và đoán những từ bí mật với toàn thế giới hoặc với bạn bè mình.
  • Windows Phone Version: 1.5.0.0