🖼️ Coral Island Game quản lý nông trại đồ họa tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Stairway Games
  • Coral Island là game nông trại lấy bối cảnh trên một hòn đảo nhiệt đới. Trong game, nhiệm vụ của bạn là trồng trọt, nuôi dưỡng động vật, kết bạn với người dân và cải thiện đời sống trên đảo.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 128