🖼️ Stamina Typing Tutor 2.5 Phần mềm tập đánh máy tính

🖼️
  • Phát hành: StaminaSoft
  • Stamina Typing Tutor là phần mềm giúp bạn dễ dàng đúng các ngón tay lên sự sắp xếp trên bàn phím.
  • windows Version: 2.5
  • Đánh giá: 80
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 109.502