🖼️ Pixel Combat: Zombies Strike cho iOS 1.1 Game bắn súng tiêu diệt zombie ly kỳ

🖼️
  • Phát hành: Stanislav Mikhelson
  • Pixel Combat: Zombies Strike cho iOS là game bắn súng góc nhìn thứ nhất xoay quanh cuộc chiến tiêu diệt zombie để sinh tồn trong nền đồ họa khối hộp độc đáo.
  • ios Version: 1.1.1