🖼️ Kimmy Demo Game tiểu thuyết tương tác cho Windows & Mac

🖼️
  • Phát hành: Star Maid Games
  • Trong game tiểu thuyết tương tác Kimmy, bạn sẽ vào vai một người trông trẻ. Đây là game có đồ họa sặc sỡ với nhiều hướng đi khác nhau.
  • windows Version: Demo