🖼️ Starfall Free cho Android 1.34 Ứng dụng học tập miễn phí cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Starfall Education Foundation
  • Starfall là ứng dụng giáo dục toàn diện dành cho trẻ em trên điện thoại Android. Tại đây, trẻ có thể vừa chơi vừa học, dạy các bé đọc sách, học toán, học hát, nhận biết hình dạng, màu sắc và nhiều hơn thế nữa.
  • android Version: 1.34.05
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 290