🖼️ Space Warrior: The Story cho iOS 1.0 Game bắn súng ngoài không gian hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Starkom
  • Space Warrior: The Space cho iOS là game bắn súng ngoài không gian hấp dẫn với chủ để chống lại đội quân xâm lược ngoài hành tinh. Hãy điều khiển tàu chiến hùng mạnh của bạn và bảo vệ Trái Đất bằng mọi cách.
  • ios Version: 1.0