🖼️ Firefox Backup8 Sao lưu plugins và thiết lập trong Firefox

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Có rất nhiều plugins và tùy chỉnh thiết lập được lưu trữ trên Firefox, Firefox Backup8 sẽ giúp bạn sao lưu tất cả vào một kho lưu trữ file với tỉ lệ nén cao.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 611

🖼️ Static Outlook Express Backup Sao lưu tin nhắn và cài đặt trong Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Outlook Express Backup là công cụ sao lưu tin nhắn, cài đặt, Windows Address Book (WAB) của Outlook Express sang một tập tin lưu trữ. Công cụ này còn có thể sao lưu các thiết lập Internet Explorer và Favorites.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 442

🖼️ Static Windows Mail Backup Sao lưu email

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Windows Mail Backup là một công cụ sao lưu mạnh mẽ để sao lưu email, news messages, accounts, rules, contacts, thiết lập junk mail, calendar, stationery, signatures và tất cả các thiết lập cá nhân vào một kho lưu trữ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 574

🖼️ Static IncrediMail Backup Sao lưu email và thiết lập trong IncrediMail

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • IncrediMail Backup là phần mềm mạnh mẽ để hỗ trợ bạn sao lưu tất cả email và thiết lập IncrediMail vào trong một file lưu trữ.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 998

🖼️ Static Thunderbird Backup Sao lưu tin nhắn và thiết lập trong Thunderbird

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Static Thunderbird Backup là công cụ sao lưu tất cả tin nhắn, contacts, plugins và thiết lập của folder profile Thunderbird. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột là bạn thực hiện xong công việc sao lưu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 487

🖼️ Static Windows Live Mail Backup Sao lưu tin nhắn và thiết lập trong Windows Live Mail

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Sao lưu tin nhắn và những thiết lập trong Windows Live Mail rất khó, Windows Live Mail Backup8 sẽ giúp bạn làm công việc này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

🖼️ Static Outlook Backup Tìm, sao lưu dữ liệu và thiết lập của Outlook

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Outlook Backup8 là công cụ tìm, sao lưu dữ liệu và thiết lập (từ Registry) của Outlook. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, tất cả các dữ liệu và các thiết lập Outlook sẽ được sao lưu thành công.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 351

🖼️ Static Backup8 Sao lưu email

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Static Backup8 là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ. Với công cụ này, bạn có thể sao lưu tin nhắn của Windows Live Mail, Windows Mail, Outlook Express, Thunderbird, Incredimail và Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 473