🖼️ Shared Monitor Quản lý máy tính chia sẻ

🖼️
  • Phát hành: Statspire Software
  • Shared Monitor là công cụ cung cấp cho nhân viên quản lý và người dùng một cách nhanh chóng và tiện dụng để hiển thị và quản lý các kết nối tới nguồn của server hoặc máy tính cục bộ.
  • windows
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 417