🖼️ Stayfilm for Messenger cho Android 0.7 Tạo video ảnh Facebook trên Android

🖼️
  • Phát hành: Stayfilm
  • Stayfilm for Messenger cho Android là ứng dụng rất thú vị, cho phép người dùng tạo video từ ảnh trên Facebook, ảnh trên điện thoại hoặc tạo ảnh với các ảnh chụp và chia sẻ trực tiếp qua Messenger. Hiện tại, phần mềm này tương thích với các thiết bị Android 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 0.7.6