🖼️ Squid Ứng dụng tạo ghi chú viết tay

🖼️
 • Phát hành: Steadfast Innovation
 • Squid là ứng dụng tạo ghi chú nháp tự nhiên mà bạn sử dụng nó giống như sử dụng giấy, nhưng với sự linh hoạt và tiên tiến của công nghệ hiện đại. Với ứng dụng này, người dùng có thể thực hiện mọi thứ vượt qua giấy thông thường. Ứng dụng hỗ trợ cả máy tính và điện thoại Windows Phone.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ Squid for Android 3.1 Tạo ghi chú tự nhiên trên Android

🖼️
 • Phát hành: Steadfast Innovation
 • Squid for Android là ứng dụng tạo ghi chú nháp tự nhiên mà bạn sử dụng nó giống như sử dụng giấy, nhưng với sự linh hoạt và tiên tiến của công nghệ hiện đại. Với ứng dụng này, người dùng có thể thực hiện mọi thứ vượt qua giấy thông thường.
 • android Version: 3.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110