🖼️ Skype Launcher 1.6 Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

🖼️
  • Phát hành: Stefan Heinemann
  • Skype Launcher là một công cụ để tự động đăng nhập trong nhiều tài khoản Skype chỉ với một cú click. Nó sẽ tự động phát hiện tài khoản đã đăng ký trong tài khoản Skype và chỉ đăng nhập tài khoản offline.
  • windows Version: 1.6.5
  • Đánh giá: 29
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 66.312