🖼️ Photo Sticker HD cho iOS 4.0 Trang trí ảnh bằng sticker trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Stephen Nguyen
  • Photo Sticker HD for iOS là ứng dụng trang trí ảnh đơn giản nhưng hiệu quả và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
  • ios Version: 4.0
  • Đánh giá: 21
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.667