🖼️
  • Sleep Timer Hẹn giờ nghỉ ngơi cho máy tính
  • Sleep Timer là tiện ích nhỏ gọn có thể giúp bạn tắt, khởi động lại hoặc đặt máy tính trong trạng thái đóng băng sau một khoảng thời gian định trước.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu