🖼️ Fault Game đấu trường online đồ họa tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Strange Matter Studios
  • Fault là game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi thế hệ mới, nơi bạn sẽ tham gia các trận đấu trực tuyến 5v5, chọn một người từ nhóm anh hùng đã mở khóa để chơi trận đấu đó.
  • windows