🖼️ Gravity Heroes Demo Game bắn súng đi cảnh đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: Studica Solution
  • Gravity Heroes là game bắn súng kết hợp đi cảnh 2D phong cách hoạt hình đặc sắc trên Steam, nổi bật với lối chơi nhịp độ nhanh và hỗn loạn.
  • windows Version: Demo