🖼️ Miner Empire cho Android 1.0 Game xây dựng đế chế hầm mỏ vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: Studio-X Games
  • Miner Empire là game clicker xây dựng hầm mỏ thú vị. Nhiệm vụ của bạn là giúp những chú lùn xây dựng một đế chế kinh doanh lớn mạnh thông qua việc khai thác những khu mỏ chứa đầy vàng và đá quý.
  • android Version: 1.0.10