🖼️
  • vMix Phần mềm Live Streaming video
  • vMix là một phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp giúp bạn ghi lại video từ các thiết bị tương thích với HDMI, HD-SDI, hoặc SDI. Với vMix, người dùng có thể áp dụng nhiều bộ lọc khác nhau và các hiệu ứng đặc biệt vào video cũng như có thể xem video và audio.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu