🖼️
🖼️
  • Portable Secure Folder

  • Portable Secure Folder là phiên bản di động của Secure Folder được phát triển để có thể chạy Secure Folder từ một ổ đĩa flash USB hay bất kỳ thiết bị xách tay khác.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu