🖼️ SugarSync 4.0 Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: SugarSync
 • SugarSync 4.0 là một ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị và máy tính khác nhau. SugarSync cung cấp cho họ 5 GB dung lượng miễn phí để lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.568

🖼️ SugarSync for Android 4.5 Ứng dụng đồng bộ dữ liệu miễn phí trên Android

🖼️
 • Phát hành: SugarSync
 • SugarSync 4.5.0.22 là một giải pháp dễ dàng và tiên tiến nhất để giúp người dùng đồng bộ, chia sẻ, tìm kiếm và truy cập tất cả tập tin của mình như: tài liệu, hình ảnh, video và bài hát trên thiết bị Android.
 • android Version: 4.5.0.22
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 240

🖼️ SugarSync cho iOS 4.8 Dịch vụ lưu trữ đám mây trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: SugarSync
 • SugarSync 4.8.0 là một dịch vụ lưu trữ đám mây nhỏ gọn, giúp quản lý và tổ chức dữ liệu khoa học, an toàn và miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 4.8.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179