• Công ty: Sun Flower Media Co. Ltd
  • Website: http://sunflowermedia.vn/
  • Email: recruitment@sunflowermedia.vn
  • Điện thoại: 08 3826 6999
  • Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ, 9, Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời là công ty truyền thông, quảng cáo, xuất bản và phát hành. Chúng tôi là đối tác thực hiện các tạp chí phụ nữ hàng đầu ở Việt Nam như tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình, Phong Cách, TT&GĐ Vào Bếp, TT&GĐ Wedding, Thế Giới Văn Hóa, Her World and Cosmopolitan.

🖼️
🖼️