🖼️
  • Sunbowsoft Secure Storage Công cụ mã hóa dữ liệu
  • Mã hóa lại toàn bộ những dữ liệu nhạy cảm trên phân vùng đĩa cứng chuyên chứa dữ liệu là việc làm vô cùng cần thiết để bảo vệ dữ liệu. Có lẽ "Sunbowsoft Secure Storage" là công cụ gần như đứng đầu vì nó được tích hợp đến những 5 công nghệ mã hóa hiện đại
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu