🖼️
  • Imp of the Sun Game đi cảnh Giải cứu mặt trời
  • Mang lại ánh sáng cho đế chế mặt trời trong game đi cảnh Imp of the Sun! Hãy tìm cách vượt qua các môi trường được làm thủ công, chiến đấu với những sinh vật độc ác để lấy lại sức mạnh mặt trời.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu