🖼️ ExifCleaner Portable 1.8 Xoá hoàn toàn dữ liệu Exif

🖼️
 • Phát hành: SuperUtils Software
 • ExifCleaner cho phép bạn xóa các thẻ Exif cá nhân hoặc xoá hoàn toàn dữ liệu Exif. Chương trình này cho phép bạn xóa bỏ không cần thiết, không mong muốn, hoặc thông tin quan trọng về các hình ảnh, và vị trí mà bức ảnh đã được chụp.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 757

🖼️ ExifCleaner 1.3

🖼️
 • Phát hành: SuperUtils Software
 • ExifCleaner cho phép bạn xóa các thẻ Exif cá nhân hoặc xoá hoàn toàn dữ liệu Exif. Chương trình này cho phép bạn xóa bỏ không cần thiết, không mong muốn, hoặc thông tin quan trọng về các hình ảnh, và vị trí mà bức ảnh đã được chụp.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 384