🖼️
  • FLV Nano Player Phần mềm nghe nhạc nhỏ gọn
  • Có dung lượng chỉ 17 KB nhưng FLV Nano Player phát được tất cả video định dạng FLV, hỗ trợ kéo thả file vào giao diện và một số chức năng cơ bản khác.
  • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu