🖼️ Safari AdBlocker for Mac 1.9 Chặn quảng cáo cho trình duyệt Safari

🖼️
 • Phát hành: SweetP Productions
 • Safari AdBlocker - một ứng dụng tiện ích dành cho trình duyệt Safari, hỗ trợ tốt nền tảng Mac OS X 10.5 trở lên, các ứng dụng 64 bits...
 • mac Version: 1.9.8.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.744

🖼️ Cookie for Mac Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: SweetP Productions
 • Cookie là ứng dụng quản lý cookie có thể dễ dàng quản lý tất cả cookie/Local Storage/HTML5 Databases, Flash cookie, cache trình duyệt và bản ghi trình duyệt.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

🖼️ SafariRestore for Mac

🖼️
 • Phát hành: SweetP Productions
 • SafariRestore được cung cấp bởi SweetP Productions có thể thực hiện một tác vụ đơn giản: Cho phép người dùng lưu lại toàn bộ các thẻ đã được mở để khôi phục lại chúng sau này.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 363