🖼️ PCHeal 2.2 Tối ưu hóa máy tính

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • PCHeal là phần mềm tiêu chuẩn để tối ưu hóa cho máy tính. PCHeal thiết lập và sửa chữa mọi vấn đề không tương thích của phần mềm và phần cứng dẫn đến xuất hiện các vấn đề hiệu suất của máy tính.
 • windows Version: 2.2.17.2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.787

🖼️ GameThrust Tối ưu hóa máy tính để chơi Game

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • GameThrust 1.11.14.2011 đặt tiêu chuẩn cho máy PC và tối ưu hóa các phần mềm Internet. GameThrust tăng tốc độ và hiệu suất tổng thể máy tính của bạn và kết nối internet có khả năng.
 • windows
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.732

🖼️ NetScream 2.9 Tăng tốc và tối ưu kết nối Internet

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • Tất cả những gì bạn cần làm là chọn hệ điều hành và kiểu kết nối Internet. NetScream sẽ tự động tinh chỉnh các thiết đặt trong modem của bạn để giảm thiểu trường hợp đứt mạng và treo mạng.
 • windows Version: 2.9.24.2012
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.096

🖼️ GameHike 2.5 Tăng tốc cho game

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • GameHike là một công cụ chuyên dùng để tăng tốc game bằng cách tối ưu hóa toàn bộ tài nguyên để dồn hết cho việc xử lý game.
 • windows Version: 2.5.5.2014
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.694

🖼️ RamSmash 2.10 Tối ưu để giải phóng bộ nhớ

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • RamRash là chương trình giải phóng bộ nhớ đã sử dụng bằng cách tối ưu hóa bộ nhớ triệt để để máy luôn hoạt động ổn định và không bao giờ lâm vào tình trạng thiếu bộ nhớ.
 • windows Version: 2.10.10.2011
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.226

🖼️ PCThrust 1.9 Phần mềm tăng hiệu năng của máy

🖼️
 • Phát hành: SwiftDog
 • PCThrust là một công cụ cho phép bạn chỉnh sửa máy tính của bạn để tăng hiệu suất và tốc độ.
 • windows Version: 1.9.28.2009
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.631