🖼️ Sygic: GPS Navigation & Maps for Windows Phone 15.0 Ứng dụng GPS và bản đồ miễn phí trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Sygic a. s
  • GPS Navigation & Map là ứng dụng bản đồ và điều hướng chuyên nghiệp sử dụng định vị toàn cầu trên các thiết bị Windows Phone. GPS Navigation & Map cho Windows Phone của nhà phát hành Sygic được đánh giá là một trong những ứng dụng điều hướng GPS ngoại tuyến mạnh mẽ nhất.
  • Windows Phone Version: 15.0.4.0
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.884