🖼️ MovCaptioner for Mac 4.02 Lồng lời dịch vào file video

🖼️
  • Phát hành: Synchrimedia
  • MovCaptioner - một chương trình tiện ích nhỏ gọn, hoạt động trên hệ điều hành Mac, dễ dàng giúp người sử dụng ghi lại và lồng những đoạn lời dịch, thuyết minh vào 1 file movie, video...
  • mac Version: 4.02
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.576