🖼️ SyscoWare Excel To vCard Converter 1.0 Chuyển đổi danh bạ trong Excel sang vCard

🖼️
 • Phát hành: SyscoWare
 • SyscoWare Excel To vCard Converter là một công cụ tuyệt vời giúp người dùng xuất danh bạ từ MS Excel (.xls, .xlsx) sang định dạng tập tin vCard (.vcf) để xem trên nhiều hệ thống khác nhau như: Windows, Mac, di động, vv.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.542

🖼️ SyscoWare Hard Drive Data Recovery 1.0 Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: SyscoWare
 • SyscoWare Hard Drive Data Recovery là ứng dụng đơn giản giúp người dùng khôi phục lại bất kỳ tập tin nào bị xóa do tình cờ từ hệ thống của mình.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 83