🖼️ UFS Explorer Standard Recovery 5.5 Khôi phục dữ liệu bị mất từ các hệ thống tập tin khác nhau

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • UFS Explorer Standard Recovery là một ứng dụng hữu ích được tạo ra để giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa từ ổ cứng và các ổ đĩa di động khác.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

🖼️ MakeVM Tạo máy ảo

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • MakeVM là chương trình dùng để giúp bạn tạo hoặc chỉnh sửa máy ảo đang có để chạy cùng với VMWare (R) Player hoặc phần mềm ảo hóa tương thích khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 590

🖼️ Raise Data Recovery for XFS Khôi phục dữ liệu bị mất, xóa

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • Raise Data Recovery là một nhóm phần mềm được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khôi phục từng dạng hệ thống file. Chẳng hạn, Raise Data Recovery for XFS chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file XFS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 460

🖼️ SD SmartMouse Khởi động bất kỳ ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • SD SmartMouse là chương trình cho phép bạn khởi động bất kỳ ứng dụng hoặc lệnh trình báo cửa sổ nào chỉ với sự di chuyển chuột.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 509

🖼️ SD WinHider Ẩn/mở lại cửa sổ bất kỳ trên desktop

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • SD WinHider là công cụ để hỗ trợ bạn ẩn hoặc mở lại các cửa sổ hoặc biểu tượng khay hệ thống đồng thời quản lý sự xuất hiện của chúng: kiểm soát độ trong suốt của cửa sổ, lập hoặc thay đổi biểu tượng cửa sổ, thay thế đề mục,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 519

🖼️ UFS Explorer Standard Recovery Khôi phục dữ liệu bị xóa

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • UFS Explorer Standard Recovery là phần mềm được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khôi phục những dữ liệu phức tạp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 414

🖼️ UFS Explorer Standard Access Truy cập vào dữ liệu bị chặn

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • UFS Explorer Standard Access là phần mềm được thiết kế chuyên dùng trong các trường hợp bạn thấy khó khăn hay không thể truy cập vào dữ liệu trên ổ cứng, hình ảnh đĩa hoặc đĩa ảo của máy tính ảo.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 529