🖼️ TinyPiano Công cụ chơi piano trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: Tacc2000
  • TinyPiano - chỉ với dung lượng “bé hạt tiêu” (12KB) nhưng chương trình TinyPiano sẽ “hô biến” bàn phím máy tính thành các phím đàn piano một cách đầy kinh ngạc.
  • windows
  • Đánh giá: 22
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.676