🖼️ U-Dictionary‬ cho Android 4.7 Từ điển Oxford đa ngôn ngữ miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Talent Education
  • U-Dictionary là một từ điển nhỏ, nhẹ, cho phép bạn dịch hơn 30 ngôn ngữ mà không cần kết nối Internet. Nếu được kết nối mạng, ứng dụng có thể chuyển ngữ 108 ngôn ngữ khác nhau.
  • android Version: 4.7.6