🖼️ Talkatone cho Android 3.5-1406102219 Gọi miễn phí và chia sẻ hình ảnh qua Facebook

🖼️
 • Phát hành: TalkMe IM
 • Các cuộc gọi miễn phí không giới hạn, văn bản và chia sẻ hình ảnh với bạn bè qua Facebook và Google, hoặc bất kỳ số điện thoại nào ở Mỹ và Canada.
 • android Version: 3.5-1406102219
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.200

🖼️ Talkatone for iOS Cuộc gọi và tin nhắn SMS miễn phí cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: TalkMe IM
 • Talkatone for iOS hỗ trợ cuộc gọi và nhắn tin miễn phí, không giới hạn trên toàn cầu sử dụng mạng WiFi hoặc 3G/4G trên iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 789