🖼️
  • PSDPlugin Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí
  • Nếu sử dụng Paint.NET để thiết kế đồ họa và đôi lúc bạn muốn chỉnh sửa các file .PSD (do Photoshop tạo thành) bằng Paint.NET thì bắt buộc bạn phải cài PSDPlugin 2.5.0 cho Paint.NET.
  • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu