🖼️ Tastemade cho Android 2.8 Công thức nấu ăn ngon trên Android

🖼️
  • Phát hành: Tastemade
  • Gần giống với các ứng dụng ở Việt Nam như Lozi, Foody,… Tastemade chuyên về ẩm thực được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới. Với Tastemade, bạn có thể trải nghiệm về ẩm thực và các chương trình du lịch, các chương trình biểu diễn độc đáo và các công thức nấu ăn ngon với hướng dẫn bằng video.
  • android Version: 2.8.1

🖼️ Facet cho iOS 1.0 Chia sẻ video du lịch trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Tastemade
  • Facet for iOS là ứng dụng du lịch mới cho iPhone, iPad và iPod Touch. Facet hoạt động như một cộng đồng du lịch và khám phá, nơi mọi người chia sẻ trải nghiệm của bản thân thông qua video ngắn 10 giây và những cảm xúc thú vị khác.
  • ios Version: 1.0.0