🖼️ Teach Your Monster to Read cho iOS 4.1 Game dạy bé đọc và phát âm tiếng Anh

🖼️
  • Phát hành: Teach Monster Games
  • Teach Your Monster to Read là một ứng dụng học tập kết hợp với trò chơi từng đoạt giải thưởng, giúp dạy bé tập đọc và phát âm tiếng Anh hiệu quả.
  • ios Version: 4.1

🖼️ Teach Your Monster to Read cho Android 3.2 Ứng dụng dạy bé đọc và học tiếng Anh

🖼️
  • Phát hành: Teach Monster Games
  • Teach Your Monster to Read là một trò chơi giáo dục dạy bé cách phát âm và đọc các chữ cái, từ tiếng Anh đơn giản. Ứng dụng phù hợp với trẻ em từ 3-6 tuổi.
  • android Version: 3.2.2