🖼️ Dungreed 1.5 Game hành động cuộn cảnh 2D

🖼️
  • Phát hành: Team Horay
  • Dungreed là game hành động cuộn cảnh 2D theo phong cách 2D Rogue-LITE quen thuộc, nơi bạn sẽ phiêu lưu khám phá hệ thống hầm ngục được mở rộng dần dần để ngăn chặn thị trấn bị phá hủy.
  • windows Version: 1.5.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 123