🖼️ Healing Animal Game phiêu lưu trong thị trấn động vật

🖼️
  • Phát hành: TeamAppleMonkey
  • Healing Animals là game mô phỏng kết hợp phiêu lưu có đồ họa góc cạnh cực dễ thương, trong đó bạn có nhiệm vụ giúp đỡ những con vật bị thương trên hành trình khám phá một thế giới kỳ lạ.
  • windows