🖼️
 • TeamDrive Tiện ích đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy tính
 • TeamDrive là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng dễ dàng đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính với nhau. Với nó, họ có thể chia sẻ bài hát, hình ảnh, tài liệu hoặc bất cứ thư mục nào với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của mình.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • TeamDrive for Linux
 • Với TeamDrive 2.4.131 bạn có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau một cách đơn giản và tự động.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TeamDrive for Mac
 • Với TeamDrive 2.4.131 bạn có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau một cách đơn giản và tự động.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TeamDrive Portable
 • Với TeamDrive 2.4.131 bạn có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau một cách đơn giản và tự động.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu