🖼️
  • The Tower cho Android Game phòng thủ tháp nhàn rỗi độc đáo
  • The Tower là một game chiến lược phòng thủ tháp thú vị và độc đáo hơn những gì bạn thấy khi nhìn vào giao diện đơn giản của trò chơi. Tham gia game, bạn sẽ điều khiển một tháp đơn lẻ, phòng thủ tháp của mình cho tới khi nó bị phá hủy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu