🖼️ WinImp 1.21

🖼️
  • Phát hành: Technelysium Pty Ltd
  • WinImp là tiện ích giải nén các file ZIP, ARJ, RAR, TAR cũng như các file ở định dạng nén cao hơn như file IMP. Ngoài khả năng kéo thả cũng như tạo các file tự bung tùy biến, WinImp có thể nén nhiều file cùng lúc với độ nén cao.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.603