🖼️
  • GPU-Z

    Kiểm tra thông số, hiệu năng VGA
  • GPU-Z 2.51.0 bản mới nhất dùng để kiểm tra các thông số của card màn hình. Download GPUZ miễn phí là bạn có thể sử dụng ngay.
  • Xếp hạng: 4 92 Phiếu bầu
🖼️
  • ATITool

  • Ép xung để tăng tốc một linh kiện nói chung, card đồ họa nói riêng, là một việc làm hơi mạo hiểm nhưng đôi khi vẫn phải thực hiện khi so sánh với lựa chọn còn lại là mua cái mới! Tuy nhiên, việc làm này sẽ ít mạo hiểm hơn nếu thực hiện bằng phần mềm, phần
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu