🖼️
  • gPDF
  • Dù có tên là gPDF, nhưng tiện ích cho phép xem một cách nhanh chóng và đơn giản các tập tin office cùng với Firefox, chứ không chỉ bó hẹp với định dạng PDF.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu