🖼️ WeatherSnoop cho Mac 4.0 Phần mềm dự báo thời tiết chuẩn trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Tee-Boy
  • WeatherSnoop cho Mac là tiện ích chạy trên nền hệ thống, giúp người dùng dễ dàng cập nhật thông tin thời tiết từ Davis Vantage Pro ngay trên máy tính Apple. WeatherSnoop cho Mac có thiết kết giao diện hiện đại và rất dễ dùng.
  • mac Version: 4.0.0 Build 124