🖼️ Handybits Voice Mail 5.5 Gửi tin thoại qua email

🖼️
  • Phát hành: Teknum Systems
  • HandyBits Voice Mail có thể giúp bạn dễ dàng ghi, gửi tin thoại thông qua e-mail, lưu các tệp tin dưới dạng WAV cho phép tin nhắn của bạn gửi đi có thể nghe được ở tất cả các loại máy tính.
  • windows Version: 5.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.259