🖼️ Telegram Desktop cho Windows 10 7.6 Ứng dụng nhắn tin miễn phí & nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Telegram Messenger
 • Telegram Desktop là ứng dụng nhắn tin miễn phí có tốc độ và bảo mật được nhà phát triển tập trung chú ý. Ứng dụng này siêu nhanh, đơn giản, an toàn và miễn phí.
 • windows Version: 7.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.785

🖼️ Telegram Messenger cho Windows Phone Ứng dụng chat miễn phí trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Telegram Messenger
 • Telegram Messenger for Windows Phone là một ứng dụng chat Telegram đang trong giai đoạn hoàn thiện dành cho hệ điều hành Windows Phone. Hiện tại, người dùng có thể sử dụng chương trình này hoàn toàn miễn phí.
 • Windows Phone
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 714